House Combo (16 pcs)

Two pieces of tuna sashimi, three pieces of salmon sashimi, California roll, one piece of tuna nigiri, one piece of salmon nigiri, and one piece of ebi nigiri. One order comes with sixteen pieces.

$ 23.95